Uutiset ja tuotesijoittelu

Uutiset tuovat ajankohtaiset asiat kotisohvillemme nopeasti. Uutiset leviävät nykypäivänä yhä vikkelämmin ympäri maailmaa. Syynä uutisten nopeammalle leviämiselle on informaatioteknologian kehittyminen. Saamme television ja internetin välityksellä tiedon maailman tapahtumista parhaimmillaan minuuteissa. Uutiset kertovatkin uusimmat kuulumiset paitsi kotimaasta, myös ulkomailta. Television ja internetin lisäksi uutiset leviävät perinteisten sanomalehtien, radion ja matkapuhelimien välityksellä. Uutisia levittäviä kanavia kutsutaan joukkotiedotusvälineiksi. Joukkotiedotusvälineiden avulla tietoa saadaan jaettua isolle joukolle. Uutiset leviävät usein kulovalkean lailla, mikä tekee uutisjournalismista paitsi erityisen tehokasta, myös haastavaa. Uutisen kirjoittamista määrittävät uutiskriteerit ja uutinen tulee esittää aina totuudenmukaisesti. Esittelemme seuraavaksi tarkemmin uutisen kirjoittamiseen liittyviä tekijöitä ja tuotesijoittelua uutisissa.

Uutisjournalismi

Uutiset ovat journalismia, jonka tuottavat toimittajat. Muusta journalismista uutiset eroavat tyyliltänsä. Ne on kirjoitettu uutisille tyypillisellä tavalla. Toimittajat esittävät uutisia eri kanavissa pohjautuen hankkimaansa taustatietoon. Jokaisen uutisen kirjoittaminen lähteekin liikkeelle riittävän taustatiedon hankkimisesta. Uutiset tulee esittää totuudenmukaisesti. Tämä ei kuitenkaan estä sitä, etteikö uutisia voisi esittää omien tavoitteiden mukaisesti. Uutisen kirjoittaminen omia tarkoitusperiä hyödyttäväksi, mutta silti totuudenmukaiseksi, vaatiikin usein taitavan ja harjaantuneen kirjoittajan. Jos uutisen tarkoituksena on muokata sitä lukevien henkilöiden mielipiteitä, kutsutaan uutista propagandaksi.

Uutinen koostuu kolmesta eri osa-alueesta, jotka ovat otsikko, ingressi ja leipäteksti. Otsikosta tulisi käydä ilmi uutisen tärkein sisältö ja aihe. Ingressi on puolestaan lyhyt aloituskappale uutisessa, jossa sisältö kerrotaan hieman otsikkoa laajemmin, mutta kuitenkin tiivistetysti. Leipätekstissä esitetään yksityiskohtaisemmin tiedot uutisaiheesta. Uutisen kirjoittamiseen liittyviä apukysymyksiä ovat mitä, missä, milloin, miksi, miten ja kuka. Uutisen tulisi vastata kaikkiin kysymyksiin tietojen mukaan. Uutista julkaistaessa ensimmäistä kertaa kaikkia tietoja ei välttämättä ole heti saatavilla, minkä takia monet uutistoimistot täydentävät uutisiaan jälkeenpäin.

Uutisia tuottavat ja levittävät uutistoimistot. Suomalaisiin uutistoimistoihin kuuluu muun muassa STT eli Suomen Tietotoimisto. Uutisten julkaisemista määrittävät uutiskriteerit, joita on alkuperäisesti 15 kappaletta. Uutisen tulisi täyttää mahdollisimman monta uutiskriteeriä. Alkuperäisiä uutiskriteereitä ovat muun muassa voimakkuus, koskettavuus, tärkeys ja yllätyksellisyys. Nykypäivänä uutisiin sisällytetään kriteerien puitteissa myös mainontaa. Mainonta kohdistetaan tuotteesta riippuen eri käyttäjäryhmille. Uutisiin sisällytettyä mainontaa kutsutaan tuotesijoitteluksi.

Tuotesijoittelu uutisissa

Tuotesijoittelu on yksi markkinoinnin muoto. Sitä käytetään tuotteen markkinoinnissa ja tuotetietouden levittämisessä kuluttajille. Laajimmassa määrittelyssä tuotesijoittelu tarkoittaa markkinoitavan tuotteen sisällyttämistä esimerkiksi televisio-ohjelmaan, elokuvaan tai videopeliin. Tuotesijoittelua voidaan käyttää myös uutisissa. Uutiseen sisällytetään aiheeseen sopivasta tuotteesta tiedot. Tuotesijoittelua tehdään eri liittyen eri tuotekategorioihin, joihin sisältyvät esimerkiksi hajuvedet. Esimerkiksi MTV-Uutiset uutisoivat tuoksujen vaikutuksesta kumppanin valinnassa. Kyseiseen uutiseen olisi voitu sisällyttää tuotesijoittelua calvin klein hajuvesi -tuotteeseen liittyen. Näin uutisen aihe ja tuotteen kohderyhmä olisivat kohdanneet ja tuote tavoittanut uutisen lukijat tuotesijoittelun avulla. Tuotesijoittelu uutisissa on tehokas tapa markkinoida tuotetta. Uutiset tavoittavat usein laajan joukon lukijoita ja kuulijoita. Ne leviävät nopeasti jopa ympäri maailmaa.

Uutiset tavoittavat tuhansia ihmisiä päivittäin, jopa miljoonia maailmanlaajuisesti. Ne koskettavat ja tuovat uutta tietoa. Uutiset myös muokkaavat ajatuksiamme ja mielipiteitämme. Tehokkaimmillaan uutiset muovaavat asenteitamme ja arvomaailmaamme. Tuotesijoittelu uutisissa on vaivaton ja tehokas tapa tavoittaa monia kuulijoita ja lukijoita kerralla. Tuotteen sisällyttäminen uutiseen toimii tehokkaana markkinointikeinona.